Tko je Udruga Vida

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006.godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Na razvoj Udruge kao pružatelja izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima utječe njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad s obiteljskim okruženjem ovisnika, te potrebe korisnika na osnovi kojih smo kreirali i mijenjali naše programe.

Udruga, u ovom trenutku, zapošljava 4 djelatnice:  1 psihologicu, pravnicu, socijalnu pedagoginju, asistenticu u terapijskom radu i jednog stalnog vanjskog suradnika-psihologa.

Kontinuirano zapošljavamo rehabilitirane ovisnike kao mentore u Programima udruge.

U volonterskom radu u Udruzi godišnje prosječno sudjeluju 22 osobe.

Godišnje, 90-120 osoba dobije neku vrstu usluge u udruzi.


KRATKA POVIJEST UDRUGE:

U 2010. godini, započeli smo s provođenjem projekta Interaktivne internetske stranice “Savjetovalište On line” koja ima za svrhu rani obuhvat konzumenata droga i ovisnika, rani obuhvat njihovih obitelji putem internetskog savjetovanja i informiranja, te upućivanja na primjerene tretmane (www.droga-online.com.hr) .

Okupili smo grupu stručnjaka s područja ovisnosti, zaposlenih kako u javnom sektoru, tako i u nevladinim organizacijama koji u internetskom savjetovalištu odgovaraju na pitanja korisnika iz različitih aspekata problema vezanih uz ovisnost i prateće bolesti i štete.

 U Udruzi od 2008. godine provodimo “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika. Kroz ovaj program udruga je pronašla svoje mjesto u posredovanju između krajnjeg korisnika i institucija uključenih u provođenje nacionalnog Projekta resocijalizacije (CZSS,HZZ) zahvaljujući čemu, u našem gradu i županiji ovaj Projekt , funkcionira, što potvrđuje i izviješće o provođenju Nacionalne strategije i Akcijskog plana za 2011. i 2012.godinu , gdje je naša županija u dvije uzastopne godine u vrhu po broju osoba uključenih u završetak školovanja.

U 2012. godini 10 osoba je uključeno u završetak školovanja u PGŽ , od čega je naša udruga uključila 4. Novouključenih osoba u 2013 su dvije (prema podacima HZZ-a), obje posredstvom naše udruge.

U 2012. godini preporučili samo za zapošljavanje poticajnim mjerama HZZ-a (javni radovi) 10 osoba, od čega smo jednu zaposlili u našoj udruzi (još 2011.), u 2013. godini i sami smo zaposlili 5 osoba posredstvom poticajnih mjera HZZ, a u 2014. tri.

Provedbom ovog programa u 2014. I 2015.godini potakli smo osnivanje socijalne zadruge zajedno sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, udrugama Terra i Oaza. Razvili smo i programe podrške obiteljima koje zasnivaju ovisnici, zatvorenici i druge ranjive skupine kroz koje pružamo psihosocijalnu potporu, ali i materijalnu pomoć u vidu potrepština za djecu, te usluge odvoženja djece u posjete roditeljima u zatvore i terapijske zajednice.


U svom djelovanju, dugoročno, postavili smo si cilj:

Kreirati uvjete za postavljanje standarda intervencije prema ciljanoj skupini koji se temelje na: profesionalnosti, multidisciplinarnosti, intersektorskoj suradnji, veće dostupnosti profesionalnih djelatnika, prava na vjerodostojnu informaciju, prava na izbor intervencije, poštivanja ljudskih prava i digniteta korisnika.

Omogućiti korisnicima da utječu na kreiranje sustava za borbu protiv ovisnosti i omogućiti pojedinim djelovima sustava da pravovremeno uoči potrebe ciljane skupine i kreira odgovore na njih.


www.droga-online.com.hr